Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Krościenko nad Dunajcem
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Krościenko nad Dunajcem
Tytuł/Title:Krościenko. Aleja.
Adres wydawniczy/a publisher's address:"Ruch" [...].
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi oraz drobny ubytek w prawym dolnym rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p005876
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy ulice