Pocztówki
Kliknij na miniaturkę aby zobaczyć więcej informacji o obiekcie.
Typ:
pocztówka
Haslo:
Tenczynek
Autor:
Tytuł:
Technika:
Fotograficzna
Pełny opis i większe skany/more details
30 zł

Typ:
albumik 14 pocztówek
Haslo:
Ojców
Autor:
Tytuł:
Album widoków z Ojcowa. Serja I.
Technika:
Druk sepia
Pełny opis i większe skany/more details
400 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Ojców
Autor:
Tytuł:
Brama Krakowska.
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
70 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Czerna ad Krzeszowice. Klasztor O.O. Karmelitów od str. półn.-zach.
Technika:
Druk dwubarwny kolorowany
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Stanisław Tondos
Tytuł:
Czerna, St. Tondos.
Technika:
Druk barwny
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Skawina
Autor:
Tytuł:
Dawny Zamek Kazimierza w Skawinie według planu z 1663. Gmach "Sokoła".
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Dolina Czerny z widokiem na Klasztor O.O. Karmelitów.
Technika:
Druk dwubarwny
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Ojców
Autor:
Tytuł:
Dolina Prądnika od strony zamku.
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Droga do klasztoru OO. Karmelitów w Czerny. (od strony południowej.)
Technika:
Druk barwny
Pełny opis i większe skany/more details
40 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Modlnica
Autor:
Tytuł:
Drużba krakowiak z r. 1870, z Modlnicy.
Technika:
Druk barwny
Pełny opis i większe skany/more details
40 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Krzeszowice
Autor:
Tytuł:
Główny ołtarz w Kościele w Czerny. [faktycznie w Krzeszowicach]
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
60 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Skawina
Autor:
Tytuł:
Henryka Francka Synowie Fabryka Środków Kawowych S.A. Skawina.
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Klasztor O.O. Karmelitów Bosych w Czerny ad Krzeszowice.
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Klasztor OO. Karmelitów Bosych w Czerny ad Krzeszowice.
Technika:
Druk barwny lakierowany
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Klasztor OO. Karmelitów Bosych w Czerny ad Krzeszowice.
Technika:
Druk barwny lakierowany
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Klasztor OO. Karmelitów w Czernej.
Technika:
Druk sepia
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Czerna
Autor:
Tytuł:
Klasztor O.O. Karmelitów w Czernej od str. półn.
Technika:
Druk barwny
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Skawina
Autor:
Tytuł:
Kościół parafialny w Skawinie.
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
80 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Ojców
Autor:
Tytuł:
Ojców. Baszta Zamkowa.
Technika:
Druk
Pełny opis i większe skany/more details
50 zł

Typ:
pocztówka
Haslo:
Ojców
Autor:
Tytuł:
Ojców. Brama Krakowska.
Technika:
Druk barwny (kolorowany ?) z litografią
Pełny opis i większe skany/more details
100 zł

Zaznacz wszystko