SQLSTATE[42601]: Syntax error: 7 BŁĄD: błąd składni w lub blisko "Homme" LINE 1: ..._nazwisko ilike '%Courbière de Wilhelm René de d\'Homme%' a... ^, query was: select count(o.obj_id) from obj o where o.obj_nazwisko ilike '%Courbière de Wilhelm René de d\'Homme%' and o.obj_ile > 0