Widok klasztoru OO. Karmelitów w Czerny (od strony południow...
Stolp i. Pom. - Schloßgarten