Brzeżany. Raj. Urząd poczt. i telegrafów. Staw i Sitożysko. ...
Wohlau i. Schl. Kaserne - Korridor der 16. Komp.