Poznań, ul. Fredry. Fot. W. Kowalczyk, Poznań
Widok z Zamku Krakowskiego na Wisłę.