Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:Tarnów. Kościół katedralny - Kathedralkirche.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo "Pocztówka" w Tarnowie.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty, słabe plamy i plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p006139
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły