Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:Ogólny widok Tarnowa. Tarnów. Totalansicht.
Adres wydawniczy/a publisher's address:W. S. T. [...].
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi przy czym złamany prawy górny róg karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p006164
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy ulice