Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wietrzychowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie) gmina Wietrzychowice
Tytuł/Title:Stara kaplica cmentarna w Wietrzychowicach nad Dunajcem. Wieżyczka złożona na sześcioboku. (Wiek XVII.)
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami we Lwowie. L. 9.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1910
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p006228
Kategorie tematyczne/Categories:artystyczne polskie malarstwo polskie architektura cmentarze kaplice