Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kalwaria Zebrzydowska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wadowice województwo małopolskie (bielskie) gmina Kalwaria Zebrzydowska
Tytuł/Title:Kościół: Domek Matki Bożej. Pozdrowienie z Kalwaryi.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem OO. Bernardynów w Kalwaryi Zebrz. [...] Trójbarwny druk Kalwaryjskiej Kooperatywnej Drukarni. Zdjęcie z natury T. Rząca, Kraków.
Autor/Author:Tadeusz Rząca
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1910
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p006247
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kaplice
    • klasztory
    • sanktuaria