Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Częstochowa. Główna nawa Kościoła Jasnogórskiego.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wyd. Cz. Nowicki, Częstochowa. [...].
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi i słabe zagięcie lewego górnego rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Małopolska/Królestwo
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p006459
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły-wnętrza sanktuaria