Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Bielany)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Klasztor O.O. Kamedułów w Bielanach przy Krakowie.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo pocztówek "Sarmacya", Kraków.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1906
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p006676
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • kościoły
    • panoramy