Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Bielany)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Historyczna altanka, Klasztor OO. Kamedułów. Bielany, Kraków.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Jabł. i Sp.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi oraz złamany lewy dolny róg karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p006684
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory