Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Tyniec) / Krakau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Tyniec
Adres wydawniczy/a publisher's address:Druck Graphische Anstalt "Akropol", Krakau
Technika/Technique:fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty, pamiątkowa pieczęć opactwa
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1939-1944
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p006711
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory