Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Nowa Huta)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Huta Lenina - Widok ogólny Kombinatu. Fot. R. Wesołowski.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wyd. Rada Zakł. i Koło Przewodników Huty im. Lenina PTTK Huty im. Lenina - Druk. Wyd. D-248. 4.000 [...]
Autor/Author:Roman Wesołowski
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi przy czym złamany lewy górny róg karty, plamy i plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1960
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1961
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Uwagi/Comments:Nakład 4000 egz.
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p006717
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • huty
► przemysł
    • hutnictwo