Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Las Wolski)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Bociany - Zwierzyniec w Lesie Wolskim. Fot. St. Mucha [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Fundacja Kasy Oszczędności Miasta Krakowa [...]
Autor/Author:Stanisław Mucha
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p006721
Kategorie tematyczne/Categories:► fauna
► zoo
► architektura i panoramy
    • ogrody zoologiczne