Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Wesoła)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Św. Teresa od Jezusa. Obraz w głównym ołtarzu kościoła SS. Karmelitanek Bosych na Wesołej w Krakowie
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem SS. Karmelitanek Bosych na Wesołej w Krakowie, ul. Kopernika 44. [...]
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX wieku
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p006725
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • kościoły
    • kościoły-wnętrza
► malarstwo polskie