Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:Tarnów. Fontanna w ogrodzie strzeleckim - Schützengarten.
Adres wydawniczy/a publisher's address:264 Wydawnictwo Pocztówki w Tarnowie.
Technika/Technique:Druk kolorowany
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, ślady mechanicznej frankatury.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1914
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1914
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p006779
Kategorie tematyczne/Categories:bractwa kurkowe i strzeleckie oświata i wychowanie patriotyczne strzelectwo architektura fontanny parki, ogrody i skwery