Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Białka Tatrzańska
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Bukowina Tatrzańska
Tytuł/Title:Białka. ["Rzeka Białka"]
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty, słaba plama powstała podczas wywoływania fotografii.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1930
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p006805
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy