Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Kolej linowa w Zakopanem. Wymijanie się wagoników. [...] Fot. Dr A. M. Wieczorek.
Adres wydawniczy/a publisher's address:"RUCH" [...] B 1615.
Autor/Author:Antoni Mieczysław Wieczorek
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie mniej niż dobrym, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi karty, mechaniczne uszkodzenia ze śladami rdzy.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1938
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p006818
Kategorie tematyczne/Categories:transport kolejnictwo