Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Morskie Oko.
Adres wydawniczy/a publisher's address:H 2527.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1919
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1919
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p006831
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy