Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Tatry: Czarny Staw Gąsienicowy. Hohe Tatra: [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Sal. Mal. Polsk. Kraków.
Autor/Author:Walery Eliasz Radzikowski
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie mniej niż dobrym, znacznie uszkodzone rogi i górny margines karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Koniec XIX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1900
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p006848
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, artystyczne polskie malarstwo polskie