Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Tatry: Czarny Staw Gąsienicowy. Hohe Tatra: [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Sal. Mal. Polsk. Kraków.
Autor/Author:Walery Eljasz (Eliasz)-Radzikowski
Technika/Technique:druk barwny
Stan/Condition:Pozycja w stanie mniej niż dobrym, znacznie uszkodzone rogi i górny margines karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:do 1899
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1900
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Uwagi/Comments:Wczesna pocztówka typu: Correspondenz-Karte / Karta korespondencyjna
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p006848
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • panoramy
► artystyczne polskie
► malarstwo polskie