Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Zakopane
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Kościół O. O. Jezuitów.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem S. Ciszewskiego w Zakopanem.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1910
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1916
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p006872
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły