Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Główna Poczta w Krakowie. - Haupt-Postamt in Krakau. - La poste à Cracovie.
Adres wydawniczy/a publisher's address:57683 Wydawn. sal. mal. polsk. Kraków. 1902. [...]
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1902
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1902
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:p006921
Kategorie tematyczne/Categories:architektura poczty