Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Józek Roj
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem wydawnictwa Kart art. "Polonia" w Krakowie.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie mniej niż dobrym, znacznie uszkodzone rogi, nieznaczne przedarcie na dolnym marginesie karty, plamy i plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1906
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p007662
Kategorie tematyczne/Categories:portrety turystyka i rekreacja