Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Grudziądz / Graudenz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Grudziądz województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:Grudziądz. Widok ogólny z Góry Zamkowej. Pz. 10. Fot. J. Bułhak, Wilno.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Pol. Tow. Ks. Kol. "Ruch" S.A. Rotograwiura Drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu. [...].
Autor/Author:Jan Bułhak
Technika/Technique:Druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi i słabe złamanie lewego górnego rogu karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1930
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1930
Topografia/Topography:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Westpreußen/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Graudenz
Uwagi/Comments:Pamiątkowa pieczęć.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p008606
Kategorie tematyczne/Categories:architektura i panoramy panoramy