Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Przyszowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Limanowa województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Łukowica
Tytuł/Title:Zakład wodoleczniczy Dr. Żuka-Skarszewskiego, Przyszowa pow. Limanowa.
Adres wydawniczy/a publisher's address:[...].
Technika/Technique:Druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p008897
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • sanatoria
    • uzdrowiska