Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:Tarnów. Grób Nieznanego Żołnierza i Gimnazjum
Adres wydawniczy/a publisher's address:"RUCH" [...].
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi w tym słabe nadłamanie prawego dolnego rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p008980
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki szkoły