Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Gumbinnen / Gąbin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Gusiew / Гусев)
Tytuł/Title:Aus den Kämpfen um Gumbinnen: Schröderlauken - Zerstörungen
Adres wydawniczy/a publisher's address:Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden 51989 [...] e E.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w bardzo ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Prusy Wschodnie/Ostpreußen/Landkreis Gumbinnen
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:p009350
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • budownictwo gospodarcze
► I wojna światowa
► propaganda obca
► zniszczenia wojenne