Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Gross Rominten (Hardteck) / Rominty Wielkie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Krasnolesie / Краснолесье)
Tytuł/Title:Der Russeneinfall in Ostpreussen 1914. Gr. Rominten. Heimhehrender alter Bauer auf den Trümmern seiner Besitzung
Adres wydawniczy/a publisher's address:Verlag Gebrüder Hochland, Königsberg i. Pr. Originalaufnahme von Hofphotograph A. Kühlewindt, offizieller Kriegsphotograph, Königsberg i. Pr.
Autor/Author:Alfred Kühlewindt
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Ostpreußen/Landkreis Goldap/Hardteck
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p009360
Kategorie tematyczne/Categories:► I wojna światowa
► propaganda obca
► zniszczenia wojenne
► architektura i panoramy
    • budownictwo wiejskie