Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Zakopane
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Orkiestra góralska.
Adres wydawniczy/a publisher's address:S. M. P. Kr. [...] 53 "Akropol" Kraków.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty, ślad po oderwanym znaczku.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1934
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p009487
Kategorie tematyczne/Categories:kostiumologia muzyka etnografia typy ludowe