Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno / Kaunas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Blick auf Kowno.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Generalveririeb: Pudel-Verlag, Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16. Aufnahme von Hofphot. Kühlewindt, offiz. Kriegsphotogr. [...].
Autor/Author:Alfred Kühlewindt
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi przy czym słabe złamanie prawego dolnego rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p009534
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty i wiadukty panoramy