Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Staw w Łazienkach.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie. No. 23 [...].
Autor/Author:Konstanty Wojutyński
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, mocne złamanie prawego górnego rogu karty, inne rogi nieco uszkodzone, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1919
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Uwagi/Comments:Pieczęć: "Wojskowa cenzura [...]"
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p009557
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • parki, ogrody i skwery