Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Adres wydawniczy/a publisher's address:101 3-40.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1940 (?)
Topografia/Topography:Królestwo/Małopolska
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p009958
Kategorie tematyczne/Categories:sztuka varia architektura sakralia sanktuaria