Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:J. Bułhak. Uniwersytet St. B. w Wilnie. Fragment z "Białej Sali". [...] Serja I. Nr. 5 [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Fot. J. Bułhak. Nakładem grona profesorów Wydz. Szt. P. Uniwersytetu St. B. w Wilnie [...] Rotograwiura Drukarni Św. Wojciecha w Poznaniu.
Autor/Author:Jan Bułhak
Technika/Technique:Druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone "okrągłe" rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20. XX w.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p010581
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wnętrza