Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Bielany) / Krakau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Kamedullen Kloster in Bielany. Hauptfront der Kirche. Klasztor OO. Kamedułów na Bielanach. Front kościoła [...].
Adres wydawniczy/a publisher's address:Druck Graphische Anstalt "Akropol", Krakau.
Technika/Technique:Druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi, słabe złamanie lewego dolnego rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1939-1944
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p010585
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • kościoły