Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Bielany)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Klasztor OO. Kamedułów na Bielanach. Zakonnicy na czytaniu duchowym w bibliotece
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem Klasztoru OO. Kamedułów [...].
Technika/Technique:Druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 30. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p010586
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • biblioteki
    • klasztory
    • wnętrza