Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Bielany)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Celka z ogródkiem, Klasztor OO. Kamedułów. Bielany, Kraków.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Jabł. i Sp.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone "okrągłe" rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1918
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p010589
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • parki, ogrody i skwery