Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilna, Russisch-orthodoxe Romanoff Kirche. Wilno, cerkiew Romanowska.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p010669
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • cerkwie i sobory