Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Brześć nad Bugiem (Brześć Litewski) (Брэст)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Brześć nad Bugiem województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:487. Brest-Litowsk. Die ausgebrannte Börse.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Verlag W. Braemer, Berlin SW. 68, Lindestr. 2. 15.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1916
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p010672
Kategorie tematyczne/Categories:architektura giełdy, I wojna światowa zniszczenia wojenne