Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kowno (Kaunas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Kowno. Evangl. Garnison-Kirche (früher russ. Kathedrale) [dawna cerkiew garnizonowa – sobór prawosławny p.w. św. Mikołaja]
Adres wydawniczy/a publisher's address:R. Lederbogen, Halberstadt, [...] Zur Veröfentlichung v. Kaiserl, Deutsch, Gouvernement, Kowno, genehmigt.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1917
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1917
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p010676
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie katedry kościoły garnizonowe wojskowość zbory