Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Waszawa. Ogród Saski
Adres wydawniczy/a publisher's address:[...] nakład J. Slusarski. Warszawa
Technika/Technique:fotograficzna
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1910
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Mazowsze/Królestwo
Uwagi/Comments:Nakład Józefa Ślusarskiego
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p011520
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • obiekty parkowe
    • parki, ogrody i skwery
    • stawy