Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Gmach Bibljoteki Uniwersyteckiej. Varsovie. Bibliotèque de l'Université.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Składnica i Wydawnictwo Pocztówek K. Wojutyński, Warszawa, Telefon 262-65. [...] No. 61.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1937
Topografia/Topography:Mazowsze/Królestwo
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p011548
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • biblioteki
    • szkoły wyższe