Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Jamna (Książnica-Atlas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Czarnohora. Widok na Jamnę (Dolina Prutu). Fot. Janina Mierzecka
Adres wydawniczy/a publisher's address:Książnica-Atlas 1938 [...] 988 [...].
Autor/Author:Janina Mierzecka
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1938
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia/Karpaty Wschodnie
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p011589
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, Książnica Atlas (Lwów)