Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno (Książnica-Atlas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Uniwersytet Stefana Batorego. Dziedziniec Skargi. Fot. Jan Bułhak
Adres wydawniczy/a publisher's address:Książnica-Atlas 1939 [...] 662 [...].
Autor/Author:Jan Bułhak
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1939
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:p011707
Kategorie tematyczne/Categories:► Książnica Atlas (Lwów)
► architektura i panoramy
    • szkoły wyższe