Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno (Książnica-Atlas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Kościół OO. Bernardynów. Fot. Jan Bułhak
Adres wydawniczy/a publisher's address:Książnica-Atlas 1938 [...] 634 [...].
Autor/Author:Jan Bułhak
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi, nieco "okrągłe" rogi karty, zagięcie, ślad stempla pocztowego.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1938
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1939
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p011714
Kategorie tematyczne/Categories:► Książnica Atlas (Lwów)
► architektura i panoramy
    • kościoły
► zawody
    • bernardyn