Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Grodno okolice (Książnica-Atlas) / Гро́дна
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Grodno dawne województwo białostockie (do 1939) (Białoruś)
Tytuł/Title:Brzeg Niemna w Kredowych Górach pod Grodnem. Fot. S. Żywno
Adres wydawniczy/a publisher's address:Książnica-Atlas 1939 [...] 1960 [...].
Autor/Author:S. Żywno
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1939
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p011722
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, Książnica Atlas (Lwów) varia pejzaż