Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Pilchowice (Mauer)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Lwówek Śląski województwo dolnośląskie (jeleniogórskie) gmina Wleń
Tytuł/Title:Bobertalsperre Mauer i. Rgb.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Rübezahl-Druckerei u. Verlag Paul Höckendorf, Hirschberg i. Rsgb. Echte Photographie 1522.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów w tym drobne złamanie prawego dolnego rogu karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Topografia/Topography:Dolny Śląsk
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p011376
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy zapory i tamy, przemysł elektrownie