Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:dawne Prusy Wschodnie / Ostpreußen
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo warmińsko-mazurskie / Rosja
Tytuł/Title:Der Krieg im Osten - Gräber des 33. Inf.-Reg.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Stengel & Co., G.m.b.H., Dresden 51734 [...] e E.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Prusy Wschodnie/Ostpreußen
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p011483
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • cmentarze wojenne i wojskowe
► I wojna światowa
► propaganda obca
► zniszczenia wojenne