Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Nerynga (Nida)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Litwa
Tytuł/Title:Nidden (Kur. Nehrung) - Italienblick [Letni dom Thomasa Manna]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Aufn. u. Verlag Paul Isenfels, Nidden (Kur. Nehrung) [...].
Autor/Author:Paul Isenfels
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1940
Topografia/Topography:dawne Prusy Wschodnie
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p011791
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, rolnictwo rybołówstwo