Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Czerniowce (Czernowitz) (Чернівці)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Ukraina-Bukowina
Tytuł/Title:Czernowitz. Gr. or. Erzb. Residenz
Adres wydawniczy/a publisher's address:7088 Verlag Moritz Gottlieb Buchhandlung, Czernowitz.
Technika/Technique:Druk kolorowany
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone "okrągłe” rogi karty, słaba plama, drobny odprysk i zagięcie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1915
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p011813
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie parki, ogrody i skwery rezydencje