Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Dniepr
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:[Dniepr. B. Romanowski] Б. Roмaнoвcкiй: Дньпpъ. B. de Romanovsky: Dniepr.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Изд.: „Raзcвьтъ” Kieвъ.
Autor/Author:B. Romanowski
Cykl/Cycle/Series/Period:L" Art russe [...] Russische Kunst.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1915
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p011843
Kategorie tematyczne/Categories:artystyczne malarstwo architektura cerkwie panoramy